NL EN

Waar maakt u het verschil?

12/09/2019

Gertjan Werelds

Elk bedrijf en elke onderneming claimt uniek te zijn en een eenduidig competitief voordeel te bezitten. Door de band genomen is dat echter niet zo, en is dat competitief voordeel een afkooksel van wat andere organisaties reeds doen. We starten allemaal met de zoektocht naar dat échte voordeel, maar van zodra we iets vinden waarvan we denken dat anderen het niet hebben, stopt het daar ook. We trekken te snel onze conclusies omdat we op zoek gaan naar de quick fix; het vraagstuk is opgelost, zonder dat we er veel tijd, energie of middelen in hebben gestoken. De puzzel is pas compleet als alle stukken in elkaar vallen. We moeten voorbij het buikgevoel gaan en verder op zoek gaan naar het ontbrekende stukje, in plaats van te focussen op hetgeen we denken te zien, en ervan uit te gaan dat cliënten de open ruimtes zelf kunnen invullen. Daardoor laat u immers ruimte voor uw concurrenten om net dat te doen.

Hoe? Zo!

Er zijn verschillende manieren om hiermee om te gaan. Allereerst kan u denkfouten effectief catalogeren om ze in de toekomst te voorkomen – door de oplossing van het vraagstuk te toetsen aan traditionele denkfouten, ziet u al snel waar de pijnpunten liggen en hoe u dit kan counteren. Ook als de oplossing niet meteen duidelijk is, weet u dat dit verdere aandacht vraagt. Door naar het verleden te kijken waar het misliep en dit ook bij te houden, wordt het mogelijk ernaar terug te grijpen.

U mag niet aanvaarden dat data niet bestaat of voorhanden is – in de meerderheid van de gevallen bestaat de data wel, maar is ze niet eenvoudig te ontsluiten. Daarin schuilt de meerwaarde echter; door aan de slag te gaan met moeilijk te vinden of ontsluiten data, verkrijgt u inzichten waarvoor anderen de moeite niet nemen. Ook samenhang die op basis van buikgevoel onlogisch schijnt te zijn moet onderzocht worden.

Ten slotte moet u aanvaarden dat een echt competitief voordeel geen garanties biedt; het is niet omdat u eenduidig kan bewijzen dat uw aanpak uniek is, dat het de aanpak is die iedere potentiële cliënt zoekt. Sommigen zijn meer gediend met een meer traditionele aanpak, of misschien bedient u met een echt competitief voordeel maar een bepaalde niche van de totale markt. Het is dan ook zaak om te beseffen dat hierin de kracht ligt om een loyaal klantenbestand op te bouwen, en op termijn de rest van de markt te veroveren. We zetten het graag nog even voor u op een rijtje:

- Catalogeer uw denkfouten
- Data bestaat, maar is soms moeilijk te ontsluiten
- Een competitief voordeel biedt geen garanties

En als u daarbij hulp nodig heeft, kan u ons altijd een seintje geven via info@moniquetandcompany.com.