NL EN

Voorbij traditionele industrieën: een nieuwe dimensie aan ROIC

21/10/2019

Erik Moniquet

Meer en meer sectoren zoeken naar manieren om de nood aan kapitaalsinvesteringen zo laag mogelijk te houden. Tal van nieuwe – soms disruptieve – business modellen zijn zogenaamd ‘asset light’. Dit betekent dat de traditionele manier om de kracht van een competitief voordeel te meten – Return On Invested Capital (ROIC) – al te vaak een vertekend beeld geeft. Bedrijven die in nieuwe sectoren actief zijn gebruiken weldegelijk nog kapitaal. Alleen duikt dit niet altijd op op de balans onder de ingezette vaste activa. Om het competitief voordeel van nieuwe sectoren te meten, moeten we verder durven kijken. Deze nieuwe horizon geeft u nieuwe inzichten, in uw eigen business model en dat van de competitie. Bent u klaar om de echte drivers van cash in uw bedrijf te meten? 

Waarom is dit belangrijk?

Omdat de wijze waarop u uw kapitaal inzet een goede proxy of graadmeter van uw strategie is. Hoe beter of efficiënter u uw kapitaal aan het werk kan zetten, hoe groter uw competitief voordeel. Laat dat nu exact zijn wat ROIC meet. Echter, wanneer dat ingezette kapitaal nog amper vast kapitaal is, moet er een nieuwe dimensie worden toegevoegd aan de wijze van meten. Immers, u wilt toch weten waar u uw voordeel vandaan haalt? En vooral: wat u kan doen om het te versterken? 

Kapitaal vroeger en nu

In traditionele industrieën is het geïnvesteerde kapitaal vaak te herleiden tot de ingezette productiemiddelen. Denk hierbij aan machines, productielijnen, gebouwen en ga zo maar door. Daarom wordt bij het berekenen van ROIC ook uitgegaan van de vaste activa plus het korte termijn werkkapitaal als geïnvesteerd kapitaal. Dat is logisch. Die logica gaat voor bedrijven als Google of Facebook en alle nieuwe business modellen niet meer op. Vandaag is er amper nog sprake van vaste activa. Dat maakt het niet alleen moeilijk om die bedrijven te waarderen. Het is ook moeilijk valide uitspraken te doen over hun ROIC. Waarom? Omdat hun geïnvesteerd kapitaal niet te herleiden valt tot vaste activa. Natuurlijk blijft het korte termijn werkkapitaal overeind. Daaraan moet het nieuwe kapitaal worden toegevoegd. Dat zijn elementen als de investering in het IT-platform, de personeelskosten of de investeringen in het merk. Dàt is hun geïnvesteerd kapitaal. 

Hoe werkt het?

Best eenvoudig. Afhankelijk van de business, verandert het geïnvesteerde kapitaal. Als we onszelf als voorbeeld nemen, moeten we concluderen dat wij als strategy consultants amper vaste activa hebben. Wanneer we daarom onze ROIC zouden meten, krijgen we een vertekend beeld van ons echte competitief voordeel. Onze ROIC is zeer groot (meer dan 300%) maar is geen goede graadmeter van ons echt competitief voordeel. Waarom? Omdat ons geïnvesteerd kapitaal onze medewerkers zijn. De bezoldigingen samen met het korte termijn werkkapitaal zijn dus een betere graadmeter. Idealiter tellen we de bezoldigingen uit onze EBITDA om in de ROIC-formule geen dubbeltellingen te hebben. In die benadering daalt onze ROIC naar 48%. Dit is nog steeds hoog, maar komt niet in de buurt van diegenen die vandaag in onze sector de markt leiden. Bijkomend zijn wij nog geen mature organisatie waardoor enige nuance nodig is. Toch geeft dit ons de hefbomen in handen om zowel ons geïnvesteerd kapitaal als onze EBITDA in stukjes op te delen om na te gaan hoe we hierin kunnen verbeteren. Het biedt ons met andere woorden een basis om onze strategie te verbeteren. Die basis geeft het u ook!

Hoe ermee aan de slag? 

Bij Moniquet & Company zien we twee zeer concrete mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. Ten eerste kan de nieuwe dimensie gebruikt worden om inzicht te krijgen in uw eigen strategische slagkracht indien u in niet-traditionele industrieën actief bent. Dit kan er ook voor zorgen om de vergelijkingsbasis tussen sectoren te verbeteren. Ten tweede biedt het mogelijkheden aan investeerders, investment bankers en beursanalisten om een meer gekwantificeerde benadering te gebruiken om die nieuwe business modellen te waarderen. Hoe we ons kapitaal inzetten blijft een zeer goede graadmeter van onze strategische slagkracht. Het wordt alleen tijd dat we kapitaal breder durven te bekijken. 

Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op via info@moniquetandcompany.com of op 011 41 71 81.