NL EN

Strategische scoping van parkeerbeleid

19/02/2020

Erik Moniquet

Onze wegen zijn stilaan verzadigd. Dagelijks staan we met zijn allen in de file. Dat probleem breidt alleen maar uit. Meer en meer centra van steden en gemeenten stoten op dezelfde problematiek. Voeg daar de toegenomen aandacht voor de impact op het klimaat aan toe, en koning auto komt nog meer onder druk te staan. 

In het verleden namen verschillende lokale besturen beleidsinitiatieven om deze problemen aan te pakken. Lage emissiezones, autovrije delen en circulatieplannen vonden hun ingang in het instrumentarium van politici en overheden om impact te maken. In veel gevallen wordt ook teruggegrepen naar parkeerbeleid. Door middel van parkeergeleidingssystemen en parkings buiten de stad of de gemeente worden auto’s uit het centrum weggehouden. In veel gevallen brengt dit echter ook neveneffecten met zich mee. De handel is minder goed bereikbaar en voor bepaalde doelgroepen zijn de keuzes niet altijd eenvoudig. Daarnaast zijn sommige parkeermogelijkheden in handen van private spelers. Dit bemoeilijkt een geïntegreerde aanpak die duurzame effecten mogelijk maakt. 

In 2019 voerde Moniquet & Company een uitgebreide studie uit naar de mogelijkheden op vlak van parkeerbeleid, gegeven de belangrijke voorwaarden van doorgaand verkeer, klimaat en duurzame inkomsten. Deze oefening leidde tot nieuwe business modellen die de voorwaarden overstegen. Zonder diep in te gaan op de verschillende stappen van de studie, delen we graag een aantal inzichten waarmee u zelf aan de slag kan. 

Durf out of the box gaan

Strategische waarde creëren begint vanuit de basisregels van het economische spel. Dat is voor parkeerbeleid niet anders. Als lokaal bestuur heeft u genoeg instrumenten voorhanden om constructies op te zetten die uw risico’s afdekken en toch waarde genereren voor alle stakeholders. PPS-constructies of het contracteren van private equity-spelers kunnen interessante pistes zijn om parkeergelegenheden te kopen, alternatieve systemen uit te werken of schaal te creëren. Durf daarom out of the box denken en naar creatieve oplossingen te zoeken. 

Modelleer alvorens u begint 

Één van de belangrijkste lessen die we kunnen trekken is dat tal van initiatieven niet de verhoopte waarde opleveren omdat ze onvoldoende gemodelleerd en getest worden. Die modellering vertrekt best van het ter plaatse gaan observeren en meten van de huidige situatie. Dit lijkt contradictorisch maar is het niet. Door eerst de realiteit in kaart te brengen, worden de uitgewerkte scenario’s een stuk realistischer. Ze bieden de data om de verwachtingen in kaart te brengen en om bijvoorbeeld de impact op bepaalde doelgroepen juist in te schatten. Het laat ook toe om het gesprek aan te gaan. Juiste modellering zorgt er bijvoorbeeld voor dat met handelaars discussie over de impact van bepaalde keuzes kan geobjectiveerd worden. 

Durf daarbij ook verder te gaan dan het louter inhoudelijke verhaal. Wanneer u bijvoorbeeld overweegt creatieve constructies op te zetten om parkings te kopen of te verkopen, weet dan dat de partijen waarmee u dit doet veel meer een cashflow-benadering dan een budgettaire benadering hanteren. Zij kijken naar andere waardeparameters dan u. 

Big data, big data, big data

Misschien wel de belangrijkste les van de strategische studie is dat de mogelijkheden vandaag oneindig zijn. Wanneer u met slimme camera’s of slimme parkings werkt, zijn de data die u daardoor voorhanden heeft het nieuwe goud. Het laat u toe te geleiden, te discrimineren in prijzen, econometrische benaderingen op te bouwen tijdens speciale events en ga zo maar door. Big data is de sleutel bij uitstek om uw parkeerbeleid duurzaam vorm te geven. Het mooie is dat de technologie die daar vandaag voor nodig is, ondertussen dusdanig wijdverspreid is dat de kosten beperkt zijn en de terugverdieneffecten groot zijn. Tenminste wanneer de juiste combinaties worden gelegd. 

Een strategische benadering van parkeren in de stad of de gemeente is belangrijker dan ooit. Leren uit de fouten van collegae is daarbij cruciaal om waarde te pakken op alle doelstellingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en business modellen die u dichter bij uw parkeerdoelen kunnen brengen? Vraag gerust een vrijblijvende afspraak via info@moniquetandcompany.be, we werken met plezier voor u aan een oplossing op maat.