NL EN

Na de coronacrisis

01/04/2020

Erik Moniquet

Als lokaal bestuur heeft u vandaag de handen vol. U bent bezig met het uitsturen van richtlijnen, het controleren van het naleven van het samenscholingsverbod, het opzetten van initiatieven om de zorg te ondersteunen en ga zo maar door. Voor een aantal diensten betekent de crisis een vertraging van de activiteiten. Voor sommige net een verhoging. Maar wat na de crisis? Wat zullen de gevolgen op middellange en lange termijn zijn voor lokale besturen? En kan daar op geanticipeerd worden? 

De gevolgen 

Eerst en vooral zal er een heuse inhaalbeweging op gang komen voor diensten die vandaag in vertraging zitten. Wanneer de quarantaine maatregelen worden versoepeld, zullen alle administratieve handelingen die bij mensen zijn blijven liggen opgepakt worden om snel uit te voeren. Dit zal vermoedelijk voor een toestroom op diensten zoals Burgerzaken en Ruimtelijke Ordening zorgen. 

Daarnaast zullen die diensten die nu andere prioriteiten invullen moeten shiften in focus. Zij zullen een eventuele achterstand moeten wegwerken om de taken die momenteel blijven liggen op te nemen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben op de investeringsplannen die u in uw meerjarenplan had vooropgesteld. 

En dan zijn er natuurlijk de financiële en economische gevolgen. Naast de rechtstreekse gevolgen door financiering van zorgmaterialen of pre-financiering van wachtposten of schakelposten zijn er de indirecte gevolgen op de financiële positie. Het verdwijnen van de vraagzijde in veel sectoren zal tot gevolg hebben dat bedrijven en kleinhandelaars in betalingsmoeilijkheden komen. Dit zal zich vertalen in een toename in afbetalingsplannen van bedrijfbelastingen. Ook particulieren zullen gelijkaardige hinder ondervinden en sneller naar afbetalingsplannen grijpen. Dit zorgt voor een vertraging in de inkomsten van uw lokaal bestuur en zal zich vertalen in een lagere, zoniet negatieve autofinancieringsmarge. Mogelijk voorziet uw bestuur ook bijkomende compenserende maatregelen om getroffen gezinnen en bedrijven te helpen. Ook dit zal een impact hebben. 

De opportuniteiten 

Anderzijds houdt elke crisis ook opportuniteiten in. Dit is voor lokale besturen niet anders. Ten eerste is er de mogelijkheid om financieel verder gebruik te maken van de lage rentes. Gelet op de keuzes die de Europese Centrale Bank gemaakt heeft, is de kans klein dat deze de eerste jaren sterk zullen stijgen. Een lokaal bestuur kan dit aangrijpen om de oorlogskist te verstevigen of bepaalde investeringen te versnellen.  

Daarnaast kan het interessant zijn voor die diensten die vandaag in vertraging zitten de nodige efficiëntie- en effectiviteitsinitiatieven te nemen. Diensten als Burgerzaken, Toerisme,  of Ruimtelijke Ordening hebben vandaag misschien de ruimte om diepe analyses over de eigen werking te maken of te laten uitvoeren. Dit wapent hen tegen de storm aan werk die staat te wachten wanneer de crisis voorbij is. Het is in tijden zoals deze dat diensten weerbaarheid kunnen opbouwen en voorsprong kunnen nemen. Uit eerdere studies weten we dat die diensten die in het verleden ingezet hebben op het verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit nu beter gewapend in de crisis aan de slag zijn. 

Ten slotte houdt de crisis economische opportuniteiten in. Momenteel wordt zeer goed – en soms zelfs pijnlijk – aangetoond hoe sterk of hoe zwak de strategische economische positie van een bestuur is. Door nu het momentum te grijpen om de eigen economische hefbomen te onderzoeken en te begrijpen, ontstaat de kans om niet alleen sneller maar ook sterker uit de coronacrisis te komen. 

Bij Moniquet & Company blijven we beschikbaar voor onze cliënten. We werken gewoon door en hebben verschillende studies bij lokale besturen lopen. Daardoor houden we de vinger aan de pols over wat vandaag leeft en hoe met de crisis wordt omgegaan. We delen dan ook onze strategische en economische inzichten met onze cliënten. Wenst u meer te weten over hoe de crisis voor uw werking opportuniteiten zou kunnen inhouden? Neem contact met ons op via info@moniquetandcompany.com