NL EN

Hoe boost u uw lokale economie?

06/01/2020

Erik Moniquet

De Belgische economie is er – net zoals andere geavanceerde economieën – één van trage groei. Afhankelijk van de periode groeit onze economie meer of minder. 3% groei is eerder uitzonderlijk. Maar het houdt ons wel bezig. Op alle niveaus. Het vraagstuk van hoe de koek groter kan gemaakt worden, is er één van alle tijden en van alle overheden. Ook van de lokale overheid. Zowat elk meerjarenplan bevat wel bepalingen of doelstellingen rond het verbeteren van de lokale economie. De redenering is dan dat een betere lokale economie de werkgelegenheid ten goede komt, armoede tegengaat en op termijn ook voor hogere inkomsten voor de overheid zelf zorgt. Dat is ook zo. Echter, in de praktijk blijkt het vaak een complexe klus om maatregelen te nemen die een echte impact hebben op uw lokale economie. 

Zijn er dan geen manieren om die lokale economie duurzaam te boosten? Volgens Moniquet & Company zeker en vast wel. Daarom geven we u graag een aantal ideeën die interessant kunnen zijn om met uw lokaal economisch beleid aan de slag te gaan. 

Vergeet best practices

In tegenstelling tot wat u misschien op symposia of andere congressen te horen krijgt, raden we u aan best practices best te vergeten. De context doet er wedegelijk toe en zelden zijn de omgevingen van lokale besturen vergelijkbaar. Neem gewoon al eens een kijkje naar het BBP per capita per provincie en de verschillen zijn groot. Dat vraagt een andere aanpak om er impact op te hebben. Het beste wat u dus kan doen is te vertrekken van de specifieke context van uw lokaal bestuur. En dat mag u gerust breed bekijken. Dat gaat van het grondgebied over infrastructuur tot de graad van bijvoorbeeld ICT-adoptie. Het verzamelen van zoveel mogelijk parameters en hun impact op de lokale economie zal u toelaten éénduidige en vooral unieke keuzes te maken. Zo creëert u echte impact. 

Een duidelijk tijdsperspectief

Daarnaast is het belangrijk een idee te hebben van hoe ver uw ambities reiken en hoe snel u daar wilt geraken. Gelet op de complexiteit van de omgeving, vragen acties tijd voor ze effecten beginnen te genereren. Om hier inschattingen over te maken, kan u best verschillende scenario’s uitwerken die u dan toetst op hun haalbaarheid en de kans dat ze zich zullen voordoen. Hier bestaan bijzondere tools als Monte Carlo-simulaties voor om een betere inschatting te kunnen maken over een onzekere toekomst. Deze scenario’s zullen u een meer realistisch beeld geven over de verwachte tijd die nodig is om impact te genereren. Dit is belangrijk om de motivatie voor de genomen initiatieven hoog te houden en om er voor te zorgen dat u de initiatieven de juiste tijd geeft om effect te hebben. Al te vaak zien we dat initiatieven worden verlaten, net op het moment dat ze hun eerste vruchten beginnen af te werpen. Zeker om economische impact te genereren, is een juist tijdskader essentieel. 

Obstakels wegnemen 

Doorgaans merken we dat lokale besturen obstakels proberen te leggen voor de grote ondernemingen om er zo voor te zorgen dat de kleinere, lokale spelers bevoordeeld worden. Dit lokaal protectionisme heeft vaker een negatieve dan een positieve impact. Het is daarom interessanter obstakels die bestaan weg te nemen, dan nieuwe obstakels te creëren. Zo is het bijvoorbeeld een zeer nuttige oefening om na te gaan welke obstakels echte arbitrage in de weg staan. Arbitrage houdt dan in het lokale voordeel uit te spelen om er economisch gewin van te pakken. Het meest gekende voorbeeld is produceren in lage loonlanden. Natuurlijk is het niet de bedoeling om de loonkosten op uw grondgebied op een dusdanig laag niveau te leggen dat het aantrekkelijk wordt om er te produceren. Wel weten we bij Moniquet & Company dat er een enorme waarde zit in het onderzoeken van mogelijke arbitragevoordelen en na te gaan wat in de lokale markt tegenhoudt dat dit voordeel competitief wordt. Zo vonden we bijvoorbeeld bij één bestuur dat het parkeerbeleid een hinderende factor was om het unieke voordeel van het centrum uit te spelen. Arbitrage kan een zeer krachtig middel zijn. Zeker wanneer de obstakels die het in de weg staan worden opgelost. 

Om echte impact te hebben op uw lokale economie is een strategische aanpak nodig die vertrekt van de onderliggende macro- en micro-economische mechanismen die eigen zijn aan strategie. Daarbij de nodige onderbouw vanuit data gebruiken laat u toe om anno 2020 op een andere manier aan lokaal economisch beleid te gaan doen. De bewezen expertise van Moniquet & Company is u daar graag vrijblijvend bij van dienst. Meer weten? Neem contact met ons op via info@moniquetandcompany.com, en we maken graag tijd voor u vrij.