NL EN

De balans van uw lokaal bestuur coronaproof maken

15/06/2020

Charlotte Brouwers

 

De eerste golf van COVID-19 lijkt stilaan weg te ebben. Dat neemt niet weg dat het risico bij besmetting veranderd is. De (exponentieel) negatieve gevolgen voor sommige doelgroepen bij besmetting blijft immers bestaan. Daar kunnen we niet voorzichtig genoeg mee zijn. Maar wat met de economische gevolgen? 

Meer en meer economen zijn het erover eens dat een V-herstel - waarbij een diepe dip gevolgd wordt door een steile hervatting - geen waarschijnlijk scenario is. Een L-of J-herstel behoort steeds meer tot de realiteit. In zo een scenario zwengelt de vraagzijde maar moeilijk aan en wordt de kans op negatieve economische gevolgen op lange termijn steeds waarschijnlijker. Dit is belangrijk voor de financiën van lokale besturen. Bij Moniquet & Company merken we dat een benadering die vertrekt vanuit de jaarrekening van lokale besturen kan helpen om tegen de volgende economische downturn te wapenen. Hoe werkt het? 

Balans en resultatenrekening 

Traditioneel is overheidsboekhouding een budgettaire benadering waarbij het evenwicht van het budget wordt nagestreefd en waarbij minder op cash gefocust wordt. Een aantal van onze cliënten gaven in het verleden zelfs aan dat ze niet te veel cash op de rekening willen hebben, omdat ze daarop moeten betalen. Dat klopt, maar dit dient altijd afgezet te worden tegen de alternatieve rendementen die het aanwenden van die cash al dan niet genereren. 

Het is daarom interessant met het oog op negatieve financiële gevolgen een jaarrekeningbenadering te hanteren. Waarom? Omdat de elementen van de balans en resultatenrekening samenhangen. De sterkte van die samenhang kan iets vertellen over de efficiëntie of inefficiëntie waarmee een lokaal bestuur aan financieel beleid doet. Dat laat dan weer toe dieper in te gaan op mogelijke maatregelen om de efficiëntie en effectiviteit van datzelfde financiële beleid te gaan versterken. 

Een voorbeeld maakt een en ander duidelijk. Een lokaal bestuur wiens inkomsten groeien, kan nagaan of die groei in inkomsten evenredig of onevenredig samenhangt met de openstaande handelsvorderingen. Wanneer de samenhang onevenredig is en handelsvorderingen sneller groeien dan de inkomsten, kan dit wijzen op inefficiëntie. Hetzelfde geldt voor de samenhang tussen inkomsten en personeelskosten. Indien de inkomsten trager groeien dan de personeelskosten - gecorrigeerd voor inflatie en anciënniteitsgroei - kan dit wijzen op inefficiëntie in de organisatie. Natuurlijk is dit geen exacte wetenschap. Echter, de jaarrekening benadering zorgt ervoor dat samenhang die voor het blote oog niet zichtbaar is kan worden gedetecteerd. Van daaruit kan geanalyseerd worden wat waardevol is om aan te pakken en wat niet. 

Het voorbeeld beperkt zich tot efficiëntie, maar ook effectiviteit kan nagegaan worden door samenhang tussen balansitems van zowel de activa-als passivazijde te onderzoeken. 

Waarom efficiëntie en effectiviteit? 

Waarom leggen we bij Moniquet & Company in de jaarrekening benadering zo sterk de focus op efficiëntie en effectiviteit? Dat is heel eenvoudig. De nakende economische downturn zal veel grotere gevolgen hebben op de inkomsten van overheden dan wat vandaag wordt ingeschat. De schulden die nu al zijn aangegaan moeten gecompenseerd worden. Dit zal onmogelijk door belastingverhogingen alleen kunnen gebeuren. Er zal ook intern in de organisatie moeten gekeken worden om middelen vrij te maken en te conserveren. De kans is namelijk bestaande dat de belastingplichtigen - althans een aantal ervan - niet zullen kunnen betalen. 

Het dak repareert u best als de zon schijnt. Ook al staan er duidelijk wolken aan de horizon, er is nog tijd om actie te ondernemen. Het tijdsvenster sluit echter sneller dan u denkt. Bij Moniquet & Company hebben we concrete ervaring met een doorgedreven statistische en financiële benadering van overheidsrekeningen, met succes. De gemiddelde studie levert over een legislatuur minstens 2 miljoen EUR op. Het interessante is dat dit soort studies perfect coronaproof kunnen gebeuren. Maakt u zich zorgen over uw financiële toekomst? Weet u niet goed waar eerst kijken om de economisch donkere tijden aan te pakken? Geef ons gerust een seintje op info@moniquetandcompany.com of 011/41.71.81 en we helpen u graag verder.