NL EN

Case: Financiële optimalisatie

22/07/2020

Charlotte Brouwers

De uitdaging 

Tijdens vorige legislaturen werden de inkomsten gemaximaliseerd. Gewijzigde Vlaamse wetgeving zorgde voor een financieel gat van meer dan 1 miljoen EUR. De vraag was hoe de financiën verder geoptimaliseerd konden worden langs de inkomstenzijde. 

De organisatie 

Dit bestuur van meer dan 40.000 inwoners is sterk geïndustrialiseerd met tal van economische activiteiten op het grondgebied. 

De aanpak 

Om een juiste inschatting te kunnen maken van de opportuniteiten langs de inkomstenzijde werd eerst een analyse gemaakt van de omgeving. Deze strategische analyse onderzocht de economische, demografische en geografische omstandigheden van het bestuur in kwestie. Daarbij werd de economische activiteit op financieel en strategisch gebied geanalyseerd, werd een onderzoek gevoerd naar de historische demografische evoluties per segment en werden de geografische opportuniteiten in kaart gebracht. 

Aan de hand van diepte-interviews met beleidsverantwoordelijken en de decretale graden werden de vrijheidsgraden voor het vinden van nieuwe inkomsten afgetoetst. Deze interviews waren essentieel om inzicht te verwerven in de politieke gevoeligheden en de ambtelijke mogelijkheden. 

Vervolgens werden alle inkomsten onderworpen aan een financiële en statistische analyse. De historische reeksen werden afgezet tegen externe factoren die typerend waren voor het grondgebied. Dit betrof zowel macro-economische factoren als factoren inzake toerisme, demografie en zelfs klimaat. De uitgaven werden kort onderzocht. Hieruit bleek dat er statistisch significante opportuniteiten waren in de personeelskosten. 

Om tot een oplossing te komen werkten de consultants van Moniquet & Company verschillende scenario’s uit. Deze werden gemodelleerd aan de hand van Monte Carlo simulaties om een inschatting te kunnen maken van de waarschijnlijkheid van de verschillende scenario’s. Elk scenario werd vertaald naar concrete jaarlijkse opbrengsten

Resultaten 

De studie rond het optimaliseren van de financiën van dit bestuur leverde duidelijke resultaten op. Ten eerste bleek dat het uitblijven van de indexering van een aantal inkomsten een wezenlijke impact had op het financieel resultaat. Ten tweede toonde de analyse aan dat verschillende omgevingsfactoren onderbenut bleven. Hierop konden extra inkomsten worden gegenereerd, zonder de inwoners te treffen. Ten derde bleek het grondgebied zich te lenen voor windmolens. Een financieel gunstige constructie werd uitgewerkt om het bestuur in kwestie te laten genieten van aanzienlijke dividenden. Ten slotte toonde de analyse opportuniteiten inzake differentiatie opcentiemen aan. In totaliteit leverde de studie 1.516.000 EUR op voor het bestuur in kwestie, zonder de piste inzake differentiatie verder uit te werken. 

 

Wilt u meer weten over hoe financiële optimalisatie in uw lokaal bestuur kan worden doorgevoerd? Neem dan vandaag nog contact op via info@moniquetandcompany.com of op 011 41 71 81.